EMCO – vstupní podlahové čistící rohože

Zásady návrhu rohoží, systém čistění ve 3 zónách


Charakteristika, konstrukční princip

Vstupní čistící rohože slouží k účinnému zachycení nečistot a vlhkosti přímo ve vstupní zóně. Princip konstrukce umožní propadání nečistoty, písku, prachu a kaménků do meziprostoru mezi jednotlivými profily. Při čištění se rohož sroluje a nečistota se jednoduše vymete.
Vyrábíme a dodáváme rohože libovolného tvaru na míru podle zaměření.

Třízónový systém čištění:

Optimálním řešením je uplatnění tzv. systému čištění ve 3 zónách:
1. zóna - zachycení hrubých nečistot
Odstranění hrubých nečistot vně objektu s využitím rolovacích rohoží z hliníkových profilů
s vložkami kartáčová kazeta, rýhovaná guma, škrabáková hrana, kartáčová úzká lišta, nebo povolená kombinace těchto vložek
2. zóna - zachycení jemných nečistot
Odstranění jemných nečistot uvnitř objektu s využitím rolovacích rohoží z hliníkových profilů s vložkami z hrubý koberec, škrabáková hrana, kartáčová úzká lišta, nebo povolená kombinace těchto vložek
3. zóna - zachycení vlhkosti, dočištění
Zachycení vlhkosti a velmi jemných nečistot - dočištění uvnitř objektu s využitím Emco celoplošných čistících systémů (speciální plošné čistící koberce) nebo kobercových pracích rohoží s gumovým podkladem v různých barevných a materiálových variantách včetně provedení s logem dle vašeho individuálního zadání.

Velikost čistících zón:
Při návrhu rozměrů rohoží vycházíme z konkrétních podmínek a možností daného vstupu.
Čím větší plocha rohože, tím logicky větší možnost zachycení zanášených nečistot.
Doporučuje se volit maximálně možný rozměr ve směru chůze přes rohož (hloubka rohože).
Z důvodů manipulace se nedoporučuje rohože instalovat v plném rozsahu plochy vstupu od stěny ke stěně – doporučuje se volit pravoúhlé tvary rohoží s odsazením od stěny min.100mm. Avšak výroba rohoží libovolného tvaru (s event. technickými omezeními pro daný typ rohože) je možná.

Směrování rohoží:
Hloubka = rozměr rohože nebo rámu ve směru chůze přes rohož.
Šířka = rozměr rohože nebo rámu kolmo na směr chůze přes rohož.
Rolovací rohože z hliníkových profilů se orientují tak, aby nosné profily probíhaly ve směru šířky.
Rozměry a tvary rohože musí být navrženy podle hlavních tras pohybu osob přes rohož.


Volba kombinací a typů rohoží:
Pro 1. zónu - zachycení hrubých nečistot volíme typy rohoží s gumovými vložkami G , kartáčovými kazetami CB, případně v kombinaci se škrabákovou hranou K, nebo kartáčovou lištou B, možno volit též rohože celogumové. Tyto nenasákavé typy vložek jsou vhodné i pro rohože před nekrytými vstupy vystavené přímému působení povětrnosti. Prostor pod rohoží - zapuštění se doporučuje odvodnit (napojení na odvodnění v rámci ZI nebo oddrenážování), též lze použít EMCO hliníkové odvodňovací vany či osadit rohože na různé typy podkladní nosné konstrukce.
Pro 2. zónu - zachycení jemných nečistot volíme nejčastěji hliníkové rohože s vložkami z hrubého rypsu - koberce R. Takováto rohož musí být umístěna pouze před přestřešeným vstupem ve vnějším prostředí nebo v interiéru za vstupem (vložky z hrubého koberce s latexovým podkladem sají vlhkost, která se později odpaří, při působení deště se ztrácí čistící efekt). Kobercové vložky se dodávají v 5 základních barvách (antracit, světle šedá, červená, hnědá, písková).
Pro 3. zónu - zachycení vlhkosti, dočistění uvnitř objektu lze použít EMCO celoplošné čistící systémy (speciální plošné čistící koberce FOCUS, SCRATCH, PREMIUM, MAXIMUS, MAXIMUS IMAGE, FAVORIT) nebo kobercové prací rohože s gumovým podkladem v různých barevných a materiálových variantách včetně provedení s logem dle vašeho individuálního zadání (IMAGE, CLASSIC).

Volba typu nosné konstrukce a výšky rohože:
Typ nosné konstrukce - profilu volíme podle předpokládaného zatížení rohože:
a) dle počtu přechodů přes rohož za den
zatížení normální (rodinný dům, lékařská ordinace, butik, malý obchod) do 250 přechodů/den)
zatížení silné (správní budovy, banky, školy, obchody se střední frekvencí pohybu 250 až 2000 přechodů za den)
zatížení extrémní (nákupní centra, letiště, vstupy s vysokou frekvencí pohybu osob od 2000 přechodů za den)
b) dle velikosti mechanického zatížení
Povolené mechanické zatížení je:
- pěší provoz
- přejezd nákupních vozíků
- přejezd kufrů s kolečky
Přejezd paletových vozíků, vysokozdvižných vozíků, montážních plošin, osobních a nákladních automobilů či jiných neuvedených mechanismů není povolen. Při nutnosti přejezdu těžkých mechanismů či stěhování těžkých předmětů (např. trezory, apod.) nutno rohož vyjmout a zapuštěnou plochu po vyjmuté rohoži vyplnit ochrannou deskou. Při pochybnostech vyžadujte konzultaci svého dodavatele.

Pro zatížení normální nebo silné a pouze pro pěší provoz volíme běžné rohože řady EMCO DIPLOMAT o tloušťce stěny nosného profilu 1mm o výškách 12mm (ozn. 510), 17mm (ozn. 517) a 22mm (ozn. 522).
 

Pro zatížení extrémní a pěší provoz + přejezd nákupních vozíků a kufrů s kolečky volíme zesílené rohože EMCO MARSCHALL o výšce 22mm a tloušťce stěny profilu 2,5mm (ozn. 522S).

Volba kombinace rohoží:
U rohoží se zatížením extrémní a extrémní ++ nebo u rohoží s pojezdem nákupních vozíků a kufrů s kolečky se doporučuje nestřídat jednotlivé typy vložek a nepoužívat kombinaci s kartáčovou kazetou nebo kartáčovou lištou. Doporučuje se volit v 1. zóně rohože s gumovou vložkou G a ve 2. zóně rohož s rypsovou - kobercovou vložkou R.

Dělení rohoží, hmotnost:
Z hlediska provádění a manipulace jsou rohože vyráběny v jednotlivých dílech o šířce max. 3 metry a hmotnosti dílu max. cca 45kg. Jednotlivé díly rohoží se zajišťují proti posunu zespodu osazenými nerez plechovými spojkami. Tím lze vytvořit z rohoží neomezenou plochu.

 


Volba osazovacích rámů:
Pro rohože osazené jako zapuštěné do podlahy dodáváme EMCO osazovací rámy přesně vyrobené s rohovými spojkami a našroubovatelnými kotvami - pracnami.
Rámy se vyrábějí pro všechny dodávané výšky rohoží.
Rámy se vyrábějí z hliníkové slitiny s eloxovaným povrchem v barvě přírodního hliníku,
z nerez oceli, z mosazi.
Nerezové rámy se volí především pro zesílené rohože MARSCHALL.
Pro rohože výšky 12, 17 a 22mm lze dodat i hliníkové náběhové rámy.
Mezi vnitřní hranou rámu a obvodem rohože se doporučuje minimální mezera 2mm (výrobní tolerance, roztažnost hliníku).

osazovací rám hliník, nerez a mosaz


 
rám v řezu   náběhový rám pro rohož 10 a 17mm

Příklad řešení rohože s vytvořením meziprostoru na zachycení nečistot

a) rohož Marschall na konstrukci z uzavřených profilů


b) rohož Marschall na speciálním ocelovém podlahovém plošném roštu, rošt na konstrukci z ocelových profilů


c) rohož Marschall na speciálním ocelovém podlahovém plošném roštu, rošt na výškově nastavitelné vyjímatelné konstrukci


d) rohož Marschall umístěná do hliníkové osazovací vany

Čištění, údržba
rohože Diplomat a Marschall:
denně vysávat, týdně rolovat a vymést nečistotu z meziprostoru pod rohoží, při větším znečištění omýt tlakovou vodou


při nadměrném opotřebení lze vložky vyměnit

Zpět